Zdeněk Souček Fotografie přírody

Vypuštěná Cidlina 17.11.2015 | ledňáček

Když se na podzim před výlovem vypouští Žehuňský rybník a voda z řeky Cidliny proudí postranním kanálem, výrazně klesne i hladina řeky nad rybníkem. V nově vzniklých mělčinách se drží ryby a přitahují různé ptáky. To je ideální čas schovat se do krytu v rákosí a čekat na pěkný záběr. Ani si už nevzpomínám, kdy jsem zde naposledy fotil ledňáčka, když tu náhle sedí na větvi přede mnou. Rychle mačkám spoušť. Je zataženo a mlha, barvy se ztrácejí, ale radost z fotografování je stále stejná.

Ledňáček si skočil pro rybku a zpracovává ji na obnaženém kořenu stulíku. Malá rybka také rybka a ledňáček si ji chvíli přehazuje v zobáku. A najednou ji na dvě doby spolkne. Chvíli je nehybný a jak nenápadně přilétl, tak zase zmizí za dalšími lovy.

U řeky je chvíli klid. Občas na hladině vyskočí ryba, přelétne skřehotající volavka nebo propluje kachna. A jinak nic. Z keřů nad hlavou padají kapky srážející se mlhy a řeka vypadá nevlídně. Fotografův klid přeruší až volavka bílá pomalu kráčející mělčinou a vyhledávající kořist. Zastaví se, nehybně s nataženým krkem hledí do vody a pak rychle sekne zobákem. A v něm se náhle mrská ryba. Jak snadné! …

Pravé peklo pro ryby nastane až v okamžiku, kdy přede mě přiletí asi desítka kormoránů. Teď teprve vidím, kolik je v této tůni ryb. Malých i velkých. Kormoráni se potápějí a po jejich vynoření mám pokaždé asi dvě vteřiny na to, abych stihnul vyfotit rybu v jejich zobáku. Pak ji spolknou a znovu se potopí pro další. Skutečná mela.

Někdy si kormoráni uloví rybu tak velkou, že ji nemůžou hned spolknout a tak ji chvíli rovnají v zobáku, až se jim podaří spolknout do volete i kusy, o nichž bych to původně nepředpokládal. Jako toho okouna na obrázku.

I když počasí fotografování moc nepřálo, ráno u obnaženého říčního koryta jsem si opravdu užil. Stále bylo na co se dívat a o náhlá překvapení nebyla nouze. Byla to další z čistých radostí života, kterých není nikdy dost.

Žolanda 17. 11. 2015, 14.50 | web | #8

Úžasné fotky... perfektní.. miluji ledňáčky, jsou to nejkrásnější ptáčci české přírody.. kouzelné barvy peří.. a je to vodní pták a já vodu miluji. strašně ráda plavu ;)

Illumináti 17. 11. 2015, 14.51 | web | #9

wow such Cidlina much opuštěná very hladině do fotografie

Mischellee 17. 11. 2015, 14.52 | web | #10

Krásné fotky, jste velmi šikovný! Já ledňáčka ani nikdy naživo neviděla, nepoštěstilo se mi :-(

Sussanah 17. 11. 2015, 14.52 | web | #11

Mám to za rohem a ještě jsem tam nebyla... Ale po vašich fotkách prostě už musím! =)

Čerf 17. 11. 2015, 14.53 | web | #12

Závidím! Na ledňáčka nemám trpělivost. A taky se špatně fotí mými oblíbenými minutovými expozicemi :-).

živočích 17. 11. 2015, 14.53 | web | #13

keď sa tak na to dívam, príroda je hrozne krutá. kto by chcel byť prehltnutý zaživa? :D

Silwiniel 17. 11. 2015, 14.54 | web | #14

Ledňáčci jsou prostě úžasní!

check this page 08. 10. 2017, 18.52 | web | #252

You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers.

sbobet 09. 10. 2017, 23.11 | web | #254

Great post yet I was thinking about whether you could compose a litte more on this subject? I"d be exceptionally grateful in the event that you could expound a tad bit further. Value it! <a href="https://s-bobet.com/">sbobet</a>

personalised wall stickers 10. 10. 2017, 21.58 | web | #255

I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful.

Thrive Themes Reviews 11. 10. 2017, 12.30 | web | #258

Everything is very open with a precise description of the issues. It was really informative. Your website is extremely helpful. Thanks for sharing!

cty s?n xu?t tvc qu?ng cáo 21. 10. 2017, 09.15 | web | #275

Very cozy looking rooms. Let me know if your going to Mexico. Oh and btw. you should read our Tipping in Mexico guide if you do. It will save you a lot of awkward moments.

blackboard wsu 22. 10. 2017, 08.24 | web | #276

I use basically superior fabrics : you will discover these products by:

best prescription sunglasses 25. 10. 2017, 14.22 | web | #277

I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some.

cty làm phim quảng cáo 26. 10. 2017, 15.44 | web | #278

I propose merely very good along with reputable data, consequently visualize it:

bank lending 26. 10. 2017, 18.17 | web | #279

Much appreciated such a great amount for this data. I need to tell you I agree on a few of the focuses you make here and others might require some further survey, however I can see your perspective. <a href="https://thelendingmag.com/banks-not-lending-to-small-business/">bank lending</a>

female workout 28. 10. 2017, 22.40 | web | #284

Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards,

hotnewsbd24 02. 11. 2017, 06.38 | web | #288

I use basically superior fabrics : you will discover these products by:

NICK'S Window Cleaning 02. 11. 2017, 11.33 | web | #289

I love reading and I am always searching for informative information like this !

Callusgo 04. 11. 2017, 16.48 | web | #297

It should be noted that whilst ordering papers for sale at paper writing service, you can get unkind attitude. In case you feel that the bureau is trying to cheat you, don't buy term paper from it.

2nd-circle.com Malaga Marbella Barcelona 09. 11. 2017, 05.53 | web | #298

Acknowledges for paper such a beneficial composition, I stumbled beside your blog besides decipher a limited announce. I want your technique of inscription...

best web hosting in india 09. 11. 2017, 18.16 | web | #299

I invite you to the page where you can read with interesting information on similar topics.

architectural visualization company 10. 11. 2017, 08.47 | web | #300

I finally found great post here.I will get back here. I just added your blog to my bookmark sites. thanks.Quality posts is the crucial to invite the visitors to visit the web page, that's what this web page is providing.

violin pickup reviews 11. 11. 2017, 00.12 | web | #301

This is my first time i visit here. I found such a substantial number of interesting stuff in your blog especially its examination. Really its inconceivable article. Keep it up.

https://playboxmovies.com/hotstar/ 11. 11. 2017, 17.23 | web | #302

For many people this is the best solution here see how to do it.

voyance gratuite par telephone 11. 11. 2017, 18.54 | web | #303

There is so much in this article that I would never have thought of on my own. Your content gives readers things to think about in an interesting way.

Nordstrom Promo Code 12. 11. 2017, 04.36 | web | #304

Three are usually cheap Ralph Lauren available for sale each and every time you wish to buy.

words doctorate 13. 11. 2017, 10.06 | web | #305

I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work. <a href="http://www.wordsdoctorate.com/">PhD Thesis Writing Services</a>

Maiko Kawano 13. 11. 2017, 12.49 | web | #306

Very nice blog and articles. I am realy very happy to visit your blog. Now I am found which I actually want. I check your blog everyday and try to learn something from your blog. Thank you and waiting for your new post.

asadalikhatri 14. 11. 2017, 10.07 | #307

Hello! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and new activities in a similar specialty. Blog gave us helpful data to work. You have made an astounding showing with regards to! <a href="http://voyance-retour-amour.com/">voyance par telephone</a>

voyance par telephone 14. 11. 2017, 10.10 | web | #308

Hello! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and new activities in a similar specialty. Blog gave us helpful data to work. You have made an astounding showing with regards to!

Make Money Typing Captchas 15. 11. 2017, 12.45 | web | #312

For true fans of this thread I will address is a free online!

backcountry coupon 15. 11. 2017, 16.15 | web | #313

I wrote about a similar issue, I give you the link to my site.

petco coupons 16. 11. 2017, 02.35 | web | #314

With so many books and articles coming up to give gateway to make-money-online field and confusing reader even more on the actual way of earning money,

hotstar apk 16. 11. 2017, 07.27 | web | #315

For many people this is important, so check out my profile:

https://playboxmovies.com/mobdro-app/ 16. 11. 2017, 08.38 | web | #316

Amazing, this is great as you want to learn more, I invite to This is my page.

ShowBox app 16. 11. 2017, 11.06 | web | #317

This is very appealing, however , it is very important that will mouse click on the connection:

Words kshetra 16. 11. 2017, 12.34 | web | #318

Words Kshetra is offering international business services for expand business on international business platform.

engine 16. 11. 2017, 18.54 | web | #319

I feel really happy to have seen your webpage and look forward to so many more entertaining times reading here. Thanks once more for all the details.

Kiropraktor oslo 17. 11. 2017, 07.44 | web | #320

wow this saintly however ,I love your enter plus nice pics might be part personss negative love being defrent mind total poeple ,

magnetic paper 18. 11. 2017, 11.49 | web | #321

It's really nice and meanful. it's really cool blog. Linking is very useful thing.you have really helped lots of people who visit blog and provide them usefull information.

callus 19. 11. 2017, 07.00 | web | #322

On that website page, you'll see your description, why not read through this.

exhibition stand design and building 19. 11. 2017, 07.15 | web | #323

en plus provides a customized approach to event production. We specialise in exhibition stands building in Dubai , exhibition stand designs in Dubai, printing companies in Dubai, stage design and building and work directly with exhibitors to provide prototype and event building services as we are considered as one of the top 10 event production companies in Dubai . We design & execute the best designs that suit your budget and requirements in your exhibition building in UAE. en plus is one of the leading event production agencies in Dubai and has provided complete event production support to numerous exhibition companies in UAE. We also provide event management services, including exhibition stands contracting in Dubai, complete technical venue coordination, printing and carpenter work, as well as exhibitor relationship management. Due to its wide range of expertise, en+ successfully proved itself to be one of the best stand building agencies in Dubai and Abu Dhabi.

Men fashion shopping 19. 11. 2017, 07.25 | web | #324

Below you will understand what is important, the idea provides one of the links with an exciting site:

PhD Proposal 20. 11. 2017, 13.36 | web | #325

Listed here you'll learn it is important, them offers the link in an helpful webpage:

jump training program 22. 11. 2017, 05.38 | web | #327

Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also.

rug cleaning manhattan 22. 11. 2017, 22.37 | web | #328

I needed to thank you for this phenomenal read!! I unquestionably adored each and every piece of it. I have you bookmarked your site to look at the new stuff you post.

Přidejte Váš příspěvek / komentář (reakce na komentář číslo ):

Nejnovější fotografie:

Moudivláček lužní (Remiz pendulinus), Hortobágy, 24. 8. 2017
Otakárek ovocný, Iphiclides podalirius, Polabí, Hradčany, 9.7.2017
Liška, Lebské jezero, Polsko, 10.2.2017

Nejoblíbenější fotografie:

Kolibřík ohnivobradý (Panterpa insignis), Kostarika, 2014

Návštěvnost:

Celkem: 8359 Týden: 72
Dnes: 3 Online: 1
© fotosoucek.cz, 2015, designed by Studio factory